Předávací protokol slouží jako oficiální dokument o předání nemovitosti. Proč je tak důležitý a nešlo by to bez něj? Rovnou odpovídáme, nešlo.

Proč předávat nemovitost s protokolem

Tento dokument není povinnou součástí kupní smlouvy, ale může zamezit mnoha sporům. Obě strany totiž svým podpisem stvrzují, že nemovitost předávají/přebírají ve stavu, v jakém je. Protokol slouží oběma stranám jako soupis všech detailů a podrobností, které nejsou zmíněny v kupní smlouvě k nemovitosti.

Do protokolu je možno uvést stav nemovitosti i jejích přilehlých pozemků či jednotlivých staveb, které jsou součástí dotčené nemovitosti. Můžete podrobně uvést stav např. rozvodů elektřiny, plynu, stav oken, podlah i případné závady a vše je možné ještě i zdokumentovat a fotografie přiložit k předávacímu protokolu. Do protokolu také napište veškeré vybavení, jeho stav, míru jeho opotřebení nebo cokoliv dalšího, co uznáte za vhodné.

Rozhodně nezapomeňte uvést stavy všech měřidel včetně jejich výrobních čísel. I to je možné zdokumentovat obrazově a fotografie přiložit. Užitečnými údaji jsou také počet předaných klíčů od bytu, vchodových dveří, schránky a sklepa.

Co vše má protokol obsahovat

I když je protokol součástí, resp. přílohou kupní smlouvy, znovu v něm musíte uvést obě strany a jejich nacionále stejně jako ve smlouvě. Dále identifikujte dotčenou nemovitost, nejlépe adresou i případným patrem a číslem bytu tak, aby nemovitost uvedenou v předávacím protokolu nebylo možno zaměnit s jinou. Vypište i výměru nemovitosti. Dále v jednotlivých ustanoveních vypište stav bytu, vybavení, míru opotřebení, stavy na měřidlech a počty předávaných klíčů. Nemělo by chybět ani závěrečné ustanovení o tom, že k zapsaným stavům měřidel uhradí náklady prodávající, dále počet vyhotovení předávacího protokolu, věta o souhlasu obou stran s protokolem, prohlášení prodávajících o tom, že nemovitost není pronajatá ani jinak zatížená.

Nevíte si s přesnou formulací předávacího protokolu rady? Na zipHOME.cz je předávací protokol součástí kupní smlouvy, kterou mají k dispozici všichni zipHOME prodávající. Nemusíte si tedy ani zkoušet stahovat neaktuální vzory z internetu.