Domníváte se, že daně je třeba řešit v březnu? Tak pozor! Daň z nemovitých věcí se přiznává a platí předem. Daňové přiznání za rok 2018 musíte odevzdat už do konce ledna.

Koho se to týká?

Povinnost podat daňové přiznání a následně zaplatit daň se týká každého, kdo v roce 2017 nabyl do vlastnictví nemovitost. A je přitom jedno, zda ji koupil nebo dostal darem. Týká se dokonce i toho, kdo výrazněji měnil parametry nemovitosti vlastněné (a přiznané) už dřív.

V roce 2018 musí podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitosti ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu 2018. Uživatel pozemku se stává poplatníkem daně místo vlastníka v případě, že vlastník není známý.

Z čeho se daň z nemovitých věcí skládá?

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Předmětem této daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby a byty nebo nebytové prostory.

Co znamená, že jste měnili parametry nemovitosti, kterou vlastníte?

Aby nedošlo k nějakým nesrovnalostem, pokud jste nemovitost získali do vlastnictví a přiznali už dříve, daňové přiznání znovu nepodáváte. To se totiž dělá pouze jednou až na výjimky. A tou je právě ona změna parametrů nemovitosti. Lidově řečeno, pokud jste nemovitost nějak výrazně upravili tak, že se tím i změnily skutečnosti, které mají vliv na výpočet daně. Příkladem je úprava měnící výměru nemovitosti nebo třeba fakt, že jste z původního pole nově udělali stavební pozemek.

Jak postupovat

Daňové přiznání je třeba odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti odevzdává místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož kraji nemovitost leží. V případě, že jste nabyli nemovitosti ve více krajích, musíte podat daňové přiznání v každém kraji samostatně.

Kdy máte více času

V některých případech máte času o něco více. Například jestli jste v roce 2017 měnili charakter či výměru nemovitosti, o zapsání změn do katastru jste žádali v roce 2017, ale zápis se uskutečnil až v roce 2018, odevzdat daňové přiznání musíte nejpozději do tří měsíců po konci měsíce, ve kterém se změny zanesly do katastru nemovitostí.

Pokuta za neodevzdání

Nejdůležitější je razítko odeslání. Pokud se mírně opozdíte, nic zásadního se nestane. Úřady tolerují až 5 pracovních dní navíc. Pátý den už ale musí být doručeno ne odesláno. Později už se penále nevyhnete. Za každý další den prodlení se sčítá pokuta ve výši 0,05 procenta daně. Celkové penále však nemůže být vyšší než pět procent z daně a tři sta tisíc korun. Pokud sankce nedosáhne dvě stě korun, v praxi se odpouští. V případě, že daňové přiznání neodevzdáte, budete k tomu vyzváni úřadem. Tady se počítá sankce stejně, jen s tím rozdílem, že minimálně bude činit pět set korun.