Ať už kupujete pozemek jako investici či pro sebe a své budoucí vysněné bydlení, měli byste si dopředu zjistit co nejvíce informací, abyste později nelitovali.

1. tip: Prověřujte

Před koupí pozemku je vždy důležité vše osobně prověřit. Zajeďte si na místo a pozemek i jeho okolí si dobře prohlédněte. Nikdy neuškodí promluvit si i s možnými sousedy či obyvateli obce.

2. tip: Stavební úřad

Na místě si vyžádejte důležité informace u stavebního úřadu. Ten vám může sdělit, zda v okolí pozemku není plánování výstavba, aby vás v budoucnu nepřekvapil dálniční přivaděč v blízkosti pozemku. Dále můžete získat kopii katastrální mapy a ověřit si, zda pozemek má skutečně deklarovaný účel v územním plánu, např. stavební, napojení na sítě (kanalizace, elektřina, plyn, voda, mobilní signál) a v jaké kvalitě, geologickou historie pozemku (spodní voda, kvalita podloží), vzdálenost od stožárů vysokého napětí a informace, zda pozemky nejsou v zátopové zóně. Všechny informace si nechte zaslat v písemné podobě.

3. tip: Katastr nemovitostí

Z katastru nemovitostí získáme údaje o vlastnících či vlastníku pozemku, zda nejsou na pozemku vázaná věcná břemena. Velice důležitá je i informace o přístupové cestě, zda je součástí vlastnictví pozemku a zda na ní nejsou jiná vlastnická práva a nevedou pod ní sítě (elektřina, voda , internet), ke kterým je třeba zabezpečit přístup. Na výpisu z katastru je též vidět, zda nejsou na pozemek vázány nějaké půjčky či exekuce.

4. tip: Záměr kupujícího

I když pozemek kupujete jako investici je vždy dobré dopředu promyslet jeho využitelnost. Pokud je pozemek deklarován v územním plánu do zastavitelné oblasti, tj. má definici stavebního pozemku, bude jednodušší jej prodat. Ale i tady je třeba zjistit, jestli na území nejsou vyhlášena různá omezení, která mohou určovat typ stavby, sklon střechy, výšku budovy atp. v rámci ochrany přírody a zachování charakteru výstavby v dané oblasti.

Ostatní varianty pozemku jako půdní fond nebo nezastavitelná území vám mohou zabrat několik let snahy o změnu účelu pozemku a občas se tato snaha nesetká ani po letech s úspěchem. Ale pozemky můžete využít i jinak – třeba na pěstování ovoce nebo na pronájem místním zemědělcům jako trvalou travní plochu.