Stěhování samo o sobě nepředstavuje žádný příjemný zážitek. Ale dá se zvládnout. Jestli si myslíte, že přestěhováním krabic a jejich vybalením to končí, mýlíte se. Připravte se na další méně příjemné úkony. Co vás čeká?

Kromě odhlášení klasických služeb jako je plyn, elektřina, telefon nebo třeba kabelová televize či internet vás čeká řada dalších kroků. Dnes si povíme, co je třeba řešit, ještě než ke změně adresy vůbec dojde. Záleží hodně na tom, odkud se stěhujete!

Když se stěhujete z podnájmu

Jestliže bydlíte v podnájmu, je třeba odstěhování konzultovat s majitelem. Neopomeňte ani smlouvu, kterou jste před nějakou dobou uzavřeli, jelikož v ní je ukotvena i podmínka, kdy nejpozději vaše rozhodnutí opustit nemovitost máte majiteli oznámit. Toto se většinou děje písemnou formou a jen výjimečně tak můžete učinit  „ze dne na den“.

Stěhujete se do podnájmu? Dejte pozor na smlouvu!

V tomto případě je důležitá hlavně nová nájemní smlouva, kterou si důkladně ještě před podpisem přečtěte. Měli byste obdržet seznam věcí, které jsou v bytě a dobré je, když je v tomto předávacím protokolu připsán i stav jednotlivého vybavení nájemního bytu. Vyhnete se tak případným sporům s majitelem, když budete byt opouštět. Konečný stav na plynoměru, vodoměru a elektroměru by měl být samozřejmostí. Pokud však ve smlouvě nestojí, že do ceny nájmu jsou zahrnuty i měsíční poplatky.

Družstevní byty se řídí stanovami

U bytů v družstevním vlastnictví se musíte řídit stanovami družstva. Stanovy určují členové družstva. Mohou si zde dohodnout prakticky vše, co není v rozporu se zákonem. Jestliže se stěhujete z družstevního bytu, můžete si odnést pouze to, co je skutečně vaše. I v tomto případě hraje velkou roli předávací protokol, na který byste neměli zapomínat. V případě, kdy je družstevní byt pronajat družstvem, vše se pak řídí pravidly platnými u obecních bytů.

Pozor na obecní byt

Asi nejvíce problémů vás čeká u obecního bytu. V každé takové bytové jednotce je jisté vybavení, které odpovídá standardu. Všechny jsou sepsány v předávacím protokolu podobně, jako tomu je u nájemního bytu. Všechny tyto věci jsou majetkem obce a musí v bytě zůstat. Chcete-li cokoli změnit, musíte to nejdříve oznámit a nechat obcí (tedy majitelem nemovitosti) odsouhlasit. Jelikož není možné, aby vše obec vedla v patrnosti, starají se o tyto nemovitosti tzv. správní firmy. S nimi také v převážné většině budete jednat.

Rozdíly ve vybavenosti obecních bytů určují tzv. bytové kategorie. Za vybavení (do kterého zpravidla patří např. kuchyňská linka nebo topidla různého druhu) musíte platit a v případě opouštění bytové jednotky je zde také ponechat. Neplatí se např. za vanu, umyvadlo nebo vodovodní baterie. Ovšem i tyto musí po vašem odchodu v bytové jednotce zůstat.

Než se nastěhujete

Než se dáte do balení, měli byste mít podepsanou kupní nebo nájemní smlouvu. Po vlastním nastěhování všechny služby přehlaste co nejdříve na sebe. Proto by ve smlouvě neměl chybět stav elektroměru, plynoměru a vodoměru, abyste nemuseli doplácet za předešlého majitele nebo nájemce. Nezapomeňte ani na telefon, případně kabelovou televizi nebo poplatky za televizi.