Jednou z nejčastějších chyb je, že kupující vidí pouze cenu uvedenou v inzerci a s ní porovnávají své finanční možnosti. Tato cena ale není jedinou částkou, se kterou byste měli počítat. Kolik stojí koupit nemovitost, jaké další poplatky a výdaje vás čekají?

Kupní cena nemovitosti je důležitým výběrovým kritériem, svou poptávku také cenou specifikujete. Pokud však vydání této částky pro vás znamená finanční tíseň, raději byste měli od koupě ustoupit. Abyste se nedostali to peněžních problémů, je dobré znát celkové náklady, na které vás nemovitost vyjde. Ty může navýšit i případná potřebná rekonstrukce, vyžadované opravy nebo náklady na provoz. Počítejte také s případnou provizí realitní kanceláři a daní z nabytí nemovitosti.

Provize realitní kanceláři

Týká se těch, kteří kupují nemovitost přes realitní kancelář a cena byla uvedena s poznámkou o provizi (+ provize RK apod.). Výše provize se odvíjí od zvyklostí v dané lokalitě a dané realitní kanceláře. Obecně se pohybuje od 3 – 6 %.

Také záleží na tom, zda je realitní kancelář plátcem DPH. Pokud ano, je potřeba k výšce provize připočítat DPH v zákonné výši.

Daň z nabytí nemovitosti

Po koupi nemovitosti je povinností kupujícího uhradit státu daň z nabytí nemovitých věcí, která je stanovena na 4 % ze základu daně. Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (uznatelným výdajem je znalecký posudek zjištěné ceny). Nabývací hodnotou je sjednaná cena (cena sjednaná v kupní smlouvě), srovnávací daňová hodnota (stanovená FÚ nebo znaleckým posudkem), zjištěná cena nebo zvláštní cena. Ve většině případů je výhodnější využít ve srovnání cenu stanovenou znaleckým posudkem. Kompletní informace pro výpočet, praktické rady i pokyny k platbě najdete v článku: Kdo platí daň z prodeje nemovitosti?

Další náklady nemovitosti

Kromě pořizovací ceny nemovitost myslete také na další náklady, např. na úpravy, vybavení či rekonstrukci.

Ještě před koupí se zajímejte o to, zda nebude potřeba dalších nákladů i mimo vaše představy. Ptejte se např. na to, v jakém je nemovitost stavu: zda vyžaduje revitalizaci/rekonstrukci, zda jsou zde nějaké počáteční investice a zda je nemovitost bez závazků.

Mnoho užitečných informací prozradí průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který je vám majitel povinen poskytnout k nahlédnutí ještě přes samotnou koupí. Dobré je také nahlédnout do stavební dokumentace, revizních zpráv či si nechat vypracovat inspekci nemovitosti.

Měsíční náklady

Po koupi nemovitosti počítejte také s pravidelnými měsíčními výdaji, a to i v případě, že se prozatím nenastěhujte. Informujte se o nákladech na běžnou spotřebu, pasivní spotřebu či o výši případného příspěvku do fundu oprav.

Má-li být koupě opravdu výhodná, je třeba počítat se všemi náklady!