Povinnosti týkající se průkazu energetické náročnosti stanovuje zákon. Na co byste neměli zapomenout?

Každý vlastník budovy nebo jednotky je povinen při prodeji předat PENB, a to již svému realitnímu zástupci. Ukazatel energetické náročnosti musí být uveden ve všech formách inzerce, průkaz musí být k dispozici k nahlédnutí zájemci ještě před podpisem kupní smlouvy.

Předává se originál průkazu nebo jeho ověřená kopie. Státní energetická inspekce (SEI) jakožto kontrolní orgán uznává i předání průkazu v elektronické podobě, která je opatřena elektronickým podpisem. V případě vytisknutí takového průkazu musí být průkaz opatřen doložkou elektronického podpisu.

PENB u bytové jednotky

V případě prodeje bytové jednotky je potřeba si zpracování průkazu vyžádat od zástupce vlastníka budovy nebo společenství vlastníků. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. Pokud na výzvu nereaguje a požadovaný průkaz nepředá v přiměřené lhůtě, jejíž délka může činit například 30 dní, pak může vlastník průkaz nahradit vyúčtováním energií pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. V tomto případě nemusí při inzerci v reklamních a informačních materiálech vlastními silami uvádět třídu ukazatele energetické náročnosti. Pokud je však prodej nebo pronájem inzerován prostřednictvím zprostředkovatele, který také neobdrží požadovaný průkaz, pak musí zprostředkovatel vždy uvádět nejhorší klasifikační třídu (tj. třídu G).

Zdroj: TretiRuka.cz