Mít jistý příjem na stáří láká mnoho Čechů. Novostavby jsou v tomto směru žhavým zbožím. Že roste podíl investorů v rámci prodejů nových bytů ve velkých městech, potvrdil i nedávný průzkum společnosti Ekospol. Z něj vyplynulo, že 40 % bytů společnost prodala právě na investici.

Situace před dvěma lety

Ještě dva roky zpátky se na investici prodala zhruba pětina bytů. Výsledky průzkumu nikoho příliš nepřekvapily. Informovanost lidí je na vysoké úrovni. Češi si dobře uvědomují, že byt je mnohem lepší investice než nechat peníze ležet na účtu v bance. Výnosy z realitních investic nejdou rozhodně špatné. Při současné situaci jsou dokonce mnohonásobně vyšší než u jiného typu investic.

Důvodem pořízení bytu je pronájem

Nejčastějším důvodem investování do nemovitosti je v Česku následný zisk z pronájmu. Průzkum společnosti Ekospol prokázal, že takto s bytem chce naložit více než polovina kupujících. Nezanedbatelnou skupinou kupujících jsou i ti, kteří pořizují byt pro své potomky. Roli přitom nehraje ani tak velikost bytu. Menší byty se navíc pronajímají lépe. A tak se byt rychle splatí až do doby, kdy potomci vyrostou a použijí byt jako startovací bydlení.

Drobných investorů bude ubývat

Do realit investují tři skupiny investorů. První skupinou jsou soukromé osoby, které mají velký obnos peněz. Ty kupují bytů více, mnohdy desítky najednou. Jde o úspěšné podnikatele, kteří jsou zvyklí tímto způsobem investovat.

Další skupinou jsou drobní investoři. Ti mají k dispozici finance v řádech milionů korun, které nechtějí nechat ladem na bankovním účtu a mizivým výnosem peněz.

Třetí skupinou jsou lidé, kteří využívají levných hypoték a nízkých úrokových sazeb. Nemají základní kapitál nebo malý, ale k pořízení nemovitosti jim stačí. Tato skupina investorů se logicky se zhoršením přístupnosti hypotečních úvěrů bude zmenšovat. Už teď je tento jev markantnější.