O změnách ve stavebním zákonu se píše mnohé. Patří k těm zákonům, které, ač jsou velmi rozsáhlé a složité, mají dopad na nejširší vrstvy obyvatel. Ať už chcete stavět na svém pozemku cokoli, dostanete se s ním chtě nechtě do kontaktu. Jaké změny přinese právě vám, malým stavebníkům v roce 2018?

Novela stavebního zákona vstoupila v platnost 1.  1. 2018. Nutno říci, že spolu s ní byla schválena i změna dalších celkem 44 souvisejících zákonů.  Smyslem všech těchto změn bylo zejména zjednodušení a ulehčení povolování staveb, což je trnem v oku nejen drobných stavebníkům, ale zejména developerským společnostem.

Co bylo v roce 2017 a co se změní

Kdo si chtěl v roce 2017 postavit rodinný dům nebo chatu, musel projít úmorným a zdlouhavým vyřizováním. Novela v tomto směru pomůže stavitelům, uleví i přetíženým stavebním úřadům. Řízení bude pro lidi snazší a rychlejší.

Na RD jen ohláška

Nejlépe bude ukázat si vše na praktických příkladech. Zatímco jste na stavbu rodinného domu potřebovali stavební povolení, nově vám bude stačit ohláška. To v roce 2017 bylo možné pouze u staveb zabírajících maximálně 150 m2 plochy.

Kratší čekací lhůty

Novela stavebního zákona slibuje dále i kratší čekání na úřadech pro drobné stavebníky. Ohláška i stavební povolení sice vyžadují téměř stejné množství dokumentů, ale u zmíněné ohlášky úřady v praxi rozhodují výrazně rychleji. Na povolení se běžně čeká i několik měsíců. Ohlášení by mělo být hotové do 30 dnů. S tím jsou spojené i nižší správní poplatky.

Zahradní stavby

Další změny čekají na stavebníky plánující stavbu zahradních staveb např. bazénů nebo skleníků. Ty, včetně staveb pro rodinnou rekreaci, byly už v roce 2017 v tzv. volném režimu a nepotřebovaly žádné povolení od stavebního úřadu, zůstanou v tomto režimu i podle novely stavebního zákona. Všechny ostatní zahradní stavby, které jsou větší než 40 m2  zastavěné plochy nebo vyšší než 5 m nebo umístěné blíže než 2 m od hranice pozemku, se budou tzv. pouze umísťovat. To v praxi znamená, že jako stavebník je smíte realizovat na základě územního rozhodnutí, nebo územního souhlasu. Nebudete již k tomu potřebovat ani stavební povolení, dokonce ani další ohlášení.

Bez souhlasu ostatních vlastníků bytů

Nově také nepotřebujete dokládat souhlasy ostatních vlastníků bytových jednotek. Pokud se bude žádost týkat nemovité věci rozdělené na jednotky, předložíte pouze souhlas správce, nebo Společenství vlastníků jednotek. Novela praví, že o povolení stavby bude rozhodnuto i bez toho, zda jsou mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku nebo stavby vyřešeny soukromoprávní vztahy.

Stavba svépomocí

Největší úlevou bude asi fakt, že novela vám umožní provést svépomocí nejen výstavbu všech rodinných domů, ale i realizaci dalších drobných staveb jako jsou všechny bazény nebo skleníky. Bez čeho se však neobejdete, jsou řádně provedené a zdokumentované zkoušky požadované zákonem pro příslušný druh stavby.

Stavba plotu bez ohlášky

Nově také odpadá povinnost hlásit stavebním úřadům stavbu plotu, pokud nebude hraničit s veřejným prostranstvím a nebude vyšší než dva metry. Bude existovat i možnost vynechat pro ohlášení stavby stavební úřad. Stavební úřad takovou stavbu pouze umístí. Vy si následně můžete najmout autorizovaného inspektora. Bude vás to sice něco stát, ale na druhou stranu realizace jako taková se významně může urychlit.