Při koupi nemovitosti můžete narazit na vady, které nemovitost má. Na některé vás může upozornit sám prodávající nebo jsou již rovnou uvedeny v inzerci, o jiných nemáte ani tušení a projeví se až po uzavření prodeje. Jak postupovat?

První prohlídka nemovitosti

Ještě před vyjádřením zájmu o koupi dané nemovitosti se sejdete s prodávajícím nebo jeho realitním zprostředkovatelem na první prohlídku nemovitosti. Nemovitost si velice dobře prohlédněte a nebojte se i ptát a nahlédnout do dokumentace k nemovitosti. Co by vás mělo zajímat? V jakém stavu a z čeho jsou podlahy, stav stoupaček, elektrických a plynových rozvodů, způsob vytápění a další technické záležitosti. Nezapomeňte ani na stav zdí a na případné plísně, které by mohly v budoucnu ohrozit stavbu. Veškeré vaše požadavky a dotazy si raději sepište, zeptejte se už před prohlídkou nebo si seznam vezměte s sebou a odškrtávejte si jednotlivé body. Abyste pak kvůli dech beroucímu výhledu nezapomněli na dotaz ohledně vytápění nemovitosti.

Čtěte také: Kupujete? Na co se zeptat na první prohlídce

Druhá prohlídka

Při vážném zájmu se nebojte si domluvit druhou prohlídku nemovitosti. Na tu můžete dorazit i s odborníkem a také můžete dopředu požádat o dodání dokumentů ke stavbě. Zvláště důležitý je tento krok u koupi domů nebo větších staveb. Tam totiž může laik snadno přehlédnout vadu, která pak může navýšit cenu plánované rekonstrukce o desítky procent oproti předpokladu. Odborník s vámi projde celou nemovitost a po prohlídce vám sdělí klady a zápory, které na nemovitosti shledal. Upozorní vás také na nedostatky, které můžete s prodávajícím projít a domluvit se na jejich případném odstranění nebo adekvátním snížení ceny.

Tzv. skryté vady

Nemovitost jste předem prověřili, koupili, a přesto jste později objevili skryté vady? Nejprve je nutné si uvědomit, co jsou skryté vady. Jsou to vady, které nejsou okem rozpoznatelné, nejsou tedy vizuálně zřejmé a projeví se až později. Podmínkou ale je, aby tyto vady existovaly již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale projevily se až při následném užívání stavby. Příkladem takovéto vady může být nefunkční topné těleso, které kupující v letních měsících při přebírání nemovitosti neodhalil jako nefunkční a nebyl ani na tuto skutečnost upozorněn prodávajícím.  Tyto vady pečlivě zdokumentujte, nejlépe pořiďte fotografie a nechte nezávislého experta danou vadu prozkoumat a vydat vám potvrzení o tom, že vada odpovídá popisu a v tomto potvrzení může být i uvedeno finanční ohodnocení pro případné uplatnění slevy z kupní ceny. Stále však platí, že tyto vady se velmi špatně prokazují, nechte tedy bez prodlení vše doručit bývalému majiteli. Nejlépe tak, abyste měli v ruce doklad o převzetí, tedy doporučeným dopisem či jinou služnou, která doručí dopis příjemci a ten jeho převzetí stvrdí svým podpisem. Klíčové je totiž doložit, že jste tyto vady prodávajícímu oznámil. Lhůta na oznámení skrytých vad je nyní 5 let od převzetí nemovitosti. Nyní je již na vás, jak se domluvíte o následném postupu. Všechny dohody však uzavírejte písemně. Pokud nebude dohoda možná, obraťte se na soud. V případě neodstranitelné vady nebo vady takového rozsahu, že kupující kvůli ní nemůže nemovitost užívat dohodnutým či obvyklým způsobem, je možné odstoupit od smlouvy a požadovat uhrazenou cenu zpět. Pozor, skrytou vadou však není vada, jejíž příčina nastala až po převodu nemovitosti.

Skryté vady u novostavby

U novostaveb či staveb prodávaných developerem je to se skrytými vadami trošku jinak. Ten většinou ve smlouvě poskytuje záruční lhůtu na dílo, ve kterém můžete nemovitost reklamovat, a tedy požadovat slevu i na jiné vady nemovitosti než jen ty, které jsou definovány jako skryté vady v době převzetí nemovitosti. Zde navíc i hraje roli právní ochrana spotřebitele. Novostavba je vlastně zboží, kterém můžete reklamovat v zákonné lhůtě, která je stejně jako při prodeji jakéhokoli jiného zboží určena v minimální délce 2 roky. Tato lhůta neběží od vydání kolaudačního rozhodnutí, ale počítá se od termínu převzetí věci, tedy od data, kdy byla přepsána na vás, jako na vlastníka na příslušném katastru nemovitostí. I přesto si zkontrolujte smlouvu, že je v ní klauzule o reklamaci, ale také o odstranění vad. I v tomto případě máte právo žádat odstranění skrytých vad, a to v době 6 měsíců od převzetí nemovitosti, definice skrytých vad je stejná jako v předchozím případě, zde tedy jen navíc přibyla možnost dílo reklamovat. V kupní smlouvě by tedy měly být popsány obě varianty a postupy v případě, kdy se vady projeví.

U nemovitostí obzvláště platí ono dobře známé: Důvěřuj, ale prověřuj. Prověřte si tedy raději nemovitost pořádně před její koupí, předejdete tak možným problémům. A když už se vyskytnou, neváhejte s jejich řešením.