Nyní je Karlín vedle Holešovic jedna z nejrychleji rostoucích pražských čtvrtí. Čtvrtí, kde se v symbióze setkává staré s novým, kancelářská a bytová zástavba ocelových budov se skleněnými okny vedle původních i zrenovovaných činžovních domů.

Lineární rozdělení

Při navrhování čtvrti mysleli stavitelé klasicisticky. Volnou obdélníkovou plochu rozdělili třemi rovnoběžnými ulicemi. V pravidelných rozestupech je protíná několik kratších kolmých ulic. Tím se čtvrť rozdělila na menší čtvercové a obdélníkové bloky s krásnými dvorky uvnitř. Tři hlavní karlínské ulice, se dnes jmenují Pernerova, Křižíkova a Sokolovská. Karlín ohraničuje Negrelliho viadukt na straně k Holešovicím, na severovýchodě je Libeň, na jihu sousedí Karlín s Žižkovem. S tím ho spojuje tunel pod Vítkovem a pomyslná hranice Karlína končí před železniční tratí, která vede podél Vítkova. Na západní straně se nachází Nové Město.

Bohatá infrastruktura

Tato čtvrť s rozlohou 2,16 km2 však i na svém malém prostoru má plnou vybavenost. Školy, školky, lékaři, dětská hřiště. Ale i malé bary, kavárny, restaurace, hospody s dobrým pivem i vinotéky. V Karlíně se dobře bydlí rodinám s dětmi, mladým a starším párům i singles. Přírodu suplují velké parky – na hranicích se Žižkovem Vítkov a Kaizlovy sady. Historií se můžete pokochat pohledem na Invalidovnu, rozsáhlý barokní objekt nebo školu na Lyčkově náměstí, která byla postavena již v roce 1906. Na Karlínském náměstí, na prostranství před kostelem sv. Cyrila a Metoděje, který patří k největším církevním stavbám v Čechách, se často konají kulturní akce a farmářské trhy. Další kulturní zážitky vám zprostředkuje Karlínské divadlo.

V centru za okamžik

A kdyby vám to bylo pořád málo, díky skvělé dopravní dostupnosti metrem trasy B i tramvajovou trasou se dostanete během pár minut do centra. Nejen za kulturou ale i za prací se z Karlína dostanete snadno, tedy pokud nepracujete přímo v Karlíně. Nové kancelářské budovy přinesly spoustu nových pracovních příležitostí. A s nimi se do Karlína lidé i stěhují. V karlínských novostavbách na Rohanském ostrově nebo River City Prague se ceny nemovitostí pohybují od 100 000 Kč za m2. V starších stavbách je cena trošku nižší dají se najít prostorné byty již od 85 000 Kč za m2.

Povodně už nehrozí!

Dalších povodní se v Karlíně bát nemusíte. Po povodních v roce 2002 přijala Praha protipovodňové opatření a díky tomu už neleží v záplavové oblasti Vltavy. Oblast od Štefánikova mostu až po River City Prague totiž chrání pohyblivé prvky i trvalé stavby. Také metra Křižíkova a Invalidovna prošla částečnou rekonstrukcí, aby se tam voda neměla šanci dostat. Pozornosti neunikla ani kanalizace. Tu chrání hradidlové komory, které pojmou až 200 kubíků vody a jsou napojeny na přečerpávací stanici.