Dostali jste se do nečekané finanční tísně? Požádejte správce daně o posečkání. Zde najdete vzor žádosti.

Vzor žádosti o posečkání

Finanční úřad pro …

Žádost o povolení posečkání

Nejprve je nutno uvést o jakou daňovou povinnost se jedná resp. daň, o jejíž posečkání úhrady je žádáno.
Např. Dne … jsem podal dodatečné daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ve věci kupní smlouvy číslo jednací katastrálního úřadu ……………., jehož předmětem je daň ve výši … Kč. Tuto částku daně jsem z důvodu … neuhradil včas a nyní jsem povinen kromě daně uhradit dále úrok z prodlení (případně i pokutu za opožděné tvrzení).
Nyní je třeba uvést všechny důvody, proč daný poplatník není schopen uhradit hned celou částku najednou, ale zároveň uvést i z jakých zdrojů bude částka v budoucnu uhrazena.
Vše musí být již k žádosti doloženo.
A následně navrhnout termín(y), kdy je schopen částku/y hradit.
Např. Z výše uvedených důvodů žádám o povolení posečkání úhrady daně z nabytí nemovitých věcí (popř. i o posečkání úhrady úroku z prodlení či o posečkání pokuty za opožděné tvrzení) v částce … do … (termín úhrady, v případě více splátek je vhodné přiložit navrhovaný splátkový kalendář).
V …… dne …

Jméno a příjmení
identifikace

Zdroj: mfcr.cr