Přihlášení / Registrace

Pojištění a realitní slovník

Slovník z oblasti pojišťovnictví zaměřený především na oblast realit. Hledejte jedonuduše podle abecedy nebo ve fulltextovém vyhledávači pomocí klávec ctrl + F!

Pojmy z pojišťovnictví

Vysvětlení jednotlivých pojmů z oblasti pojištění. Kompletní realitní slovník pojmů z pojišťovnictví.

A

akcie

cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti10

akontace

záloha, částka placená předem (může sloužit jako první splátka např. při leasingu)

akumulovaný dluh

dluh pojistníka, který vzniká, jestliže účet pojistníka nepostačuje na úhradu všech poplatků spojených s pojištěním.

anuita

pravidelná splátka dlouhodobého dluhu

anuitní splátka

anuita

asistenční služba

pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště; spočívá v závazku pojišťovny, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události. Jedná se např. o obstarání právních služeb, opravu či odtažení motorového vozidla, zabezpečení zdravotní péče15

B

banka

bankovní tajemství

bankovní záruka

bankrot

bezeškodní průběh

běžné pojistné

C

CZK

Č

časová cena

čekací doba

D

domácnost

DPH

E

elektronický osobní certifikát

elektronický podpis

EUR

I

indexace

insolvence

J

jednorázové pojistné

K

karenční lhůta

L

likvidace pojistné události

M

malus

N

nahodilá skutečnost

nemovitost

nezasloužené pojistné

nová cena

O

obnosové pojištění

odkupné

P

platební neschopnost

podpojištění

pojistitel

pojistná částka

pojistná doba

pojistná hodnota

pojistná smlouva

pojistná událost

pojistné

pojistné nebezpečí

pojistné období

pojistné plnění

pojistné podmínky

pojistné riziko

pojistník

pojistný kmen

pojistný zájem

pojištění kauce

pojištění nájmu

pojištěný

pojišťovací činnost

pojišťovna

R

regres

rekreační objekt

S

skupinové pojištění

Š

škodná událost

škodové pojištění

T

technická úroková míra

tržní cena

U

úpadek

úvěr

V

vinkulace pojistného plnění

vklad

Z

zasloužené pojistné

Srovnání nemovitostí

No properties found.
Compare

Nejnovější inzeráty